slider_1_faktury

Comarch ERP Optima Faktury to narzędzie, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie: faktury sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych), faktury zakupu, faktury korygującej i Pro Forma, faktury zaliczkowej, oraz paragonu. Dla lepszej kontroli przepływów pieniędzy w firmie oraz obsługi rozliczeń dostarczamy moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank

Wystawianie różnego rodzaju dokumentów rozliczeniowych staje się znacznie prostsze i bardziej uporządkowane dzięki oprogramowaniu do fakturowania.

Moduł Comarch ERP Optima Faktury jest niezwykle intuicyjny i prosty w obsłudze. Za jego pomocą  wystawić można dokumenty zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej. Pełna integracja tego programu z pozostałymi modułami sprawia, że wprowadzone dane są na bieżąco aktualizowane w obrębie całego programu, co w znacznym stopniu ułatwia obsługę i procesy księgowe. Ze względu na bogatą funkcjonalność, zawierającą również opcje sprzedaży, kupna i internetowej wymiany dokumentów, moduł stanowi najlepszy program do faktur spośród istniejących na rynku produktów tego typu. Dodatkowo narzędzie Okno Sprzedaży Dedykowanej pozwala na zaprezentowanie wszelkich informacji i dokumentów związanych z danym kontrahentem – to znaczące wsparcie dla podstawowych funkcji tego prostego programu do fakturowania. Program, oprócz prostych funkcji wypisywania faktury posiada także opcję ich drukowania. Prosty oraz dobry program do tworzenia, wypisywania oraz drukowania faktur znacznie ułatwia funkcjonowanie firmy. Program do fakturowania Comarch ERP Optima Faktury jest idealny szczególnie dla małych firm, gdzie dział księgowy nie jest liczny i pracownikom potrzebne jest wsparcie. Taką funkcję ma właśnie moduł firmy Comarch,­ jako program do księgowania i fakturowania ułatwia pracę ludziom oraz zmniejsza możliwość popełnienia błędu. Program umożliwia błyskawiczne wystawianie faktur wraz z ich korektą oraz możliwością wydruku.

Faktury – program do faktur

icon_faktury

Comarch ERP Optima Faktury to dobry program do fakturowania umożliwiający elektroniczną wymianę dokumentów z partnerami handlowymi, co stanowi jego duży atut w porównaniu z konkurencyjnymi programami. Moduł Comarch ERP Optima Faktury to doskonały program do fakturowania dla małych firm, w których liczy się oszczędność czasu i profesjonalizm działania. Program jest wygodnym narzędziem do wystawiania faktur, oraz do ich drukowania.

 

 

Kasa/Bank

icon_kasa_bank

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank to moduł, umożliwiający pobranie informacji o kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródłach przychodów oraz ponoszonych kosztach. Dzięki modułowi można sprawdzać stan bieżących należności i zobowiązań. W module Kasa/Bank na podstawie bieżących analiz wpływów, wydatków i prognoz przepływu środków pieniężnych można zapoznać się z kompletem danych o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Moduł Kasa/Bank współpracuje z bankowością elektroniczną w trybie on-line, poprzez wymianę pliku z zapisami wyciągu bankowego lub poleceniami zapłaty. Obsługiwane są płatności masowe (indywidualne numery rachunków bankowych przypisane klientom). Umożliwia także generowanie not odsetkowych, ponaglań zapłaty oraz potwierdzeń salda.

read_more